הקמת מערכות סולרית

זרם הנביאים בע"מ מבצעת פרויקטים סולריות מספקת שירותים בתחום האנרגיה המתחדשת, כולל תכנון, הקמה, תחזוקה וניהול של מערכות סולריות.

היא מקימה פרויקטים של גגות בבניינים מגורים, מרכזים מסחריים, מתקנים תעשייתיים. החברה עשויה לספק שירותים לגופים מסחריים, למוסדות, לגופים ממשלתיים ולבניינים פרטיים.